• Kềm cắt da KD-501
 • Kềm cắt da KD-501
  Kềm cắt da KD-501
  Kềm cắt da KD-501
  Kềm cắt da KD-501

Kềm cắt da KD-501

  Liên hệ


 • Chất liệu : Thép chuyên dụng
  Màu sắc : Màu Vàng
  Kiểu chống : 2 chống
  Kiểu mang : 2 Mang
Tag: Kềm cắt da KD-501