• Kềm cắt da KD-18
  • Kềm cắt da KD-18
    Kềm cắt da KD-18
    Kềm cắt da KD-18

Kềm cắt da KD-18

    Liên hệ


  • Chất liệu : Thép chuyên dụng
    Màu sắc : Màu trắng xanh
    Kiểu chống : 1 chống
    Kiểu mang : 2 Mang
Tag: Kềm cắt da KD-18