• Kềm cắt da KD-18
 • Kềm cắt da KD-18
  Kềm cắt da KD-18
  Kềm cắt da KD-18

Kềm cắt da KD-18

  Liên hệ


 • Chất liệu : Thép chuyên dụng
  Màu sắc : Màu trắng xanh
  Kiểu chống : 1 chống
  Kiểu mang : 2 Mang
Tag: Kềm cắt da KD-18